Thống kê
Hôm nay : 10
Tháng 07 : 1.530
Năm 2021 : 2.839
 • Vũ Thị Xuân Thiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0383669516
  • Email:
   mnminhchau@thaibinh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0363723786
  • Email:
   mnminhchau@thaibinh.edu.vn