Thống kê
Hôm nay : 10
Tháng 07 : 1.530
Năm 2021 : 2.839
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0328618262
  • Email:
   mnminhchau@.edu.vn
 • Phạm Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0359196041
 • Trần Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0936594829
  • Email:
   mnminhchau@thaibinh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0963763445
  • Email:
   mnminhchau@thaibinh.edu.vn
 • Phạm Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0972773288
  • Email:
   mnminhchau@thaibinh.edu.vn
 • Đặng Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0975427591
  • Email:
   mnminhchau@thaibinh.edu.vn
 • Lại Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0349908789
  • Email:
   mnminhchau@thaibinh.edu.vn
 • Phạm Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Email:
   mnminhchau@thaibinh.edu.vn
 • Lại Thị Huê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0972181812
  • Email:
   mnminhchau@thaibinh.edu.vn
 • Vũ Thị Xuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0364839484
  • Email:
   mnminhchau@thaibinh.edu.vn